Search

Bildigenkänning direkt i säljstöd

Ny kommer KeyPlan som första leverantör att integrera bildigenkänning direkt i ditt sälstöd. Ta bort manuell distributionsmätning, öka effiktivtet i butik, gör fler besök, skapa tävlingsanda och gamifaktion kring distribution. Allt det du ser i butik kan nu rapporteras med en bild. Vi framtidssäkrar arbetet för Svensk dagligvaruhandel.